Psykoterapi

Der kan være mange forskellige årsager til at opsøge psykoterapi. Det kan fx være symptomer som tristhed, søvnproblemer, manglende energi, uro, nervøsitet, angst.

Symptomerne kan opstå i forbindelse med livsbegivenheder som fx travlhed på arbejdet, problemer i parforholdet – eller kan bunde i sygdom, tab eller andre former for kriser. Det kan også være at man ikke på forhånd har en klar forståelse af hvad symptomerne skyldes, og det bliver en del at samtaleforløbet at blive klogere på hvornår symptomerne startede, og hvilke begivenheder der evt. har været en trigger for symptomerne.

Psykoterapi er en proces, hvor klienten og terapeuten i fællesskab går på opdagelse i klientens indre liv for at finde ud af hvilke uhensigtsmæssige reaktionsmønstre der ligger til grund for de vanskeligheder, som klienten kommer for at få hjælp til. Der kan være ubevidste måder at relatere til sig selv eller andre på som er usunde, og som vi sammen kan få øje på. Klienten kan så selv kan vælge, om de ønsker at give slip på disse gamle vaner, og finde en sundere måde at relatere sig til sig selv og andre mennesker på.